18/01/2015

MỘT CÕI MÂY XAHUY THANH
Trời đã tàn thu em ở đâu?
Xa nhau hơn nửa bóng tinh cầu
Lá vàng rơi rụng đầy chân tháp
Trời đã tàn thu  em có sầu ?

01/01/2015

Thơ: ANH ĐÃ BIẾT


HUY THANHAnh đã biết trăng tròn rồi sẽ khuyết
Như tình ta non trẻ, sẽ mau già
Người hát rong khi dứt khúc tình ca
Về miếu lạnh ngủ bên hè, mộng ảo