03/11/2013

THƠ: MƯA TRUNG NGUYÊN NHỚ NẮNG SÀI GÒN

THƠ:

MƯA TRUNG NGUYÊN
NHỚ NẮNG SÀI GÒN

HUY THANH
Mưa trung nguyên anh nhớ nắng Sài Gòn
Nhớ đường phố áo em dài đại lộ
Một khúc Chopin, một trời tưởng nhớ
 Bài thánh ca buồn chìm giữa hoàng hôn