22/02/2015

Thơ: ĐƯỜNG VÀO DĨ VÃNGHUY THANH
Em đi chiều sương trắng
Lá úa dưới chân đồi
Mậy buồn thiu đứng lặng
Cho hoàng hôn khẽ rơi