20/12/2014

THAM LUẬN : THUẬT DÙNG NGƯỜI VÀ CÁCH SỬ DỤNG NGƯỜI TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH


THAM LUẬN

THUẬT DÙNG NGƯỜI VÀ CÁCH SỬ DỤNG NGƯỜI TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH.
HUY THANH

A- THẾ NÀO LÀ THUẬT DÙNG NGƯỜI? 

Trong xã hội, con người không thể sống đơn lẻ mà phải sống cộng đồng, làm việc một cách cộng sinh thì mới làm được nhiều công việc một lúc hỗ trợ cho nhau để thỏa mãn nhu cầu đời sống lẫn nhau. Con người cần nương nhau để tồn tại. Xã hội loài người thường được tổ chức thành từng Nhóm Đơn Hợp hay Phức Hợp ( Đa hợp ). Mỗi Nhóm thường có một, hay nhiều người đứng đầu gọi là người Lãnh đạo hay tập đoàn Lãnh Đạo.  Nhóm hay người Lãnh đạo có nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch, phân công, chỉ đạo việc thực hiện sao cho kết quả công việc được tối ưu cho cộng đồng mình đang chỉ huy, mang lại vật chất, tinh thần tốt đẹp cho đoàn thể.. Nhóm " Đơn Hợp " nhỏ nhất trong cộng đồng loài người là gia đình, ngoài ra còn có các nhóm cộng đồng khác như Công ty, Xí nghiệp, các Đơn vi hành chánh sự nghiệp như ấp, xã, phường, quân, huyện, tỉnh, thành phố ,,v,,v.. Nhóm "Phức Hợp " là dân tộc của một quốc gia, hay nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn không cùng một mầu da hay tiếng nói v..v.. .
Những người Lãnh Đạo hay tập Đoàn Lãnh Đạo các nhóm có quyền phân phối công việc cho tùng người tuỳ theo khả năng của họ, cốt sao cho hiệu quả công việc được trôi chảy, thành công mỹ mãn .Muốn cho công việc được kết quả như ý muốn, người lãnh đạo hay nhóm lãnh đạo phải biết khả năng, kỹ năng của từng người để phân công việc cho họ hợp lý hầu được hiệu quả như ý muốn. Sự tính toán, phân công đó cốt lỏi là phải hợp lý, đúng với khả năng từng người và khởi động thế nào để họ phát huy khả năng đó một cách toàn diện chính là Thuật Dùng Người.
.

14/12/2014

THƠ: NGÀY EM ĐI

THƠ :
 
NGÀY EM ĐI

HUY THANH
Ngày em đi

Mưa cuồng đổ
 
Nhòa khu phố

Khép xuân thì