06/12/2013

THƠ: KHÚC GIAO HƯỞNG MUÀ ĐÔNG

THƠ

KHÚC GIAO HƯỞNG MUÀ ĐÔNG

Photobucket

HUY THANH

1-
Khi ta đàn một cung trầm
Thì em giọng hát vương thầm nỗi đau
Một khi vàng đá chênh chao
Thì âm giai cũng lạc vào ngũ cung
Khi ta gõ một tiếng rung
Giọng em như có bão bùng đâu đây