25/11/2014

THƠ: THƯA EM

THƠ

THƯA EM

HUY THANH

Thưa em vàng đá phai rồi
Còn chăng chiếc bóng ngậm ngùi hương xưa.
Cuộc tình sớm nắng chiều mưa
Chỉ còn hương lửa cuối mùa nhân gian.