THƠ

NGÀY MAI ANH ĐI

 

HUY THANH

Mai anh đi bóng hình như ảo ảnh
Khúc kinh cầu đọng chiếc lá thu phai
Rừng cao nguyên một đời se gió lạnh
Em có buồn hãy úp mặt vào tay